Wat is burn-out?

Burn-out is een uitputtingsreactie van lichaam en geest op een vaak lange periode van stress. Burn-out is een situatie waarin iemand heel moe is en de kracht niet voelt om iets te doen. Het gevoel van ‘ik wil wel, maar ik kan niet meer’. Je voelt je fysiek, mentaal en emotioneel uitgeput en niet in staat om werk of andere taken op te pakken. Naast de uitputting zijn veel voorkomende klachten prikkelbaarheid, angstig of emotioneel zijn, een gejaagd en onrustig gevoel, niet meer kunnen concentreren, constant piekeren en slecht slapen. Ineens kun je niet meer…

 

Een verstoorde balans

Hoewel ieder mens met een burn-out zijn eigen verhaal heeft, hebben ze toch een aantal dingen gemeen, namelijk dat ze overactief zijn (geweest) en voortdurend denken. De balans tussen draagkracht en draaglast is verstoord doordat de nadruk te lang heeft gelegen op activiteit en bezig zijn met een gebrek aan ruimte voor rust en herstel.

 

 

Waar komt het vandaan en wat kun je eraan doen?

Een burn-out werd in het verleden vaak gerelateerd aan problemen op het werk, hoge werkdruk en stress door het werk. Tegenwoordig weten we dat niet alleen werksituaties, maar ook andere levensgebeurtenissen een rol kunnen spelen bij het ontstaan van burn-out. Bijvoorbeeld ook ziekte, een sterfgeval in de omgeving, scheiding, geldzorgen of andere situaties in de privésfeer kunnen stress opleveren.

Hoe je met stress omgaat, bepaalt uiteindelijk of je in een overspannenheid of burn-out terecht komt. De omstandigheden die je meemaakt, kunnen namelijk wel de aanleiding zijn, maar ze zijn niet de oorzaak van de burn-out. Zo lijkt het dat de ene persoon met tegenslag meer moeite heeft dan de andere. Raakt de ene uitgeput bij het incasseren van een tegenslag, de ander weet ermee om te gaan. Dit betekent dat we het niet alleen moeten zoeken in externe situaties als oorzaak, maar juist ook in de levensinstelling van iemand met een burn-out. In een coachingstraject kijken we daarom niet alleen naar wat bij jou stress veroorzaakt, maar ook naar hoe je daarmee het beste om kan gaan.

Hoewel dit in eerste instantie vaak niet herkend wordt, gaat aan een burn-out vrijwel altijd een lange periode vooraf. Achteraf zien mensen vrijwel altijd dat er wel signalen waren, maar dat ze deze over het hoofd hebben gezien (of niet hebben willen zien). Omdat de kans op terugval bij burn-out aanwezig is, is het belangrijk dat je deze signalen van jezelf leert kennen en herkennen. Zodat je dit nooit meer mee hoeft te maken. Ook hier besteden we aandacht aan in een coachingstraject. Daarnaast wordt ieder traject bij LIGHTHOUSE coaching & training afgerond met het maken van een terugvalpreventieplan.

 

Hoe kan ik je helpen?

Coaching blijkt bij uitstek geschikt voor het begeleiden van mensen met stress en stressklachten. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk dat coaching leidt tot een vermindering van stress en burn-out. Een coachtraject bij LIGHTHOUSE coaching & training helpt je meer inzicht te krijgen in wat jouw stress-signalen zijn en hoe je daar anders mee om kan gaan, zodat stress niet meer zo opbouwt en zodat je weer tot rust kan komen.

Daarbij kun je kiezen uit losse coachingsgesprekken of een standaardpakket van minimaal 4 gesprekken met de Stress Reductie Training. Ook hierbij krijg je individuele sessies, deze volgen echter eerst de basis van de trainingsopbouw (uitleg over stress, inzicht in je stress-signalen, draaglast en draagkracht en levensstijl), waarna deze basis afhankelijk van je behoefte wordt aangevuld met losse themamodules.

Neem contact op voor meer informatie of het maken van een afspraak.