Duur en kosten van een traject

De duur en kosten van het traject zijn afhankelijk van de hulpvraag waarmee jij je meldt. Het aantal bijeenkomsten varieert gewoonlijk tussen de vier en tien sessies van circa één uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook je eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

 

Kosten worden berekend op basis van een uurtarief van € 59,- . Je ontvangt hiervoor een rekening.

Algemene voorwaarden – LIGHTHOUSE coaching & training

Je kunt zonder verwijzing van een huisarts of specialist terecht voor begeleiding, coaching en/of counseling en trainingen.

De kosten worden niet vergoed door de verzekeraar. Wel kun je kijken of er andere mogelijkheden zijn om de kosten vergoed te krijgen.

 

Je werkgever

Je kunt je werkgever vragen de kosten te vergoeden. De kosten zijn voor hem aftrekbaar van de belasting. Ook hij heeft er belang bij dat je lekker in je vel op je werk zit of een passende andere baan zoekt. Of kijk na of het onder de CAO valt

 

De belastingdienst

Je kunt je kosten voor coaching onder voorwaarden van je inkomstenbelasting aftrekken. Meer informatie vind je bij de belastingdienst of bij je belastingadviseur.

Als ondernemer of ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken van de belasting (IB en omzetbelasting). Meer informatie vind je bij de belastingdienst of bij je belastingadviseur.

 

Overige

Voor vergoedingsmogelijkheden bij een PGB of UWV neem je contact op met de betrokken instanties.

 

Ik vind het belangrijk dat iedereen die dat nodig heeft, ook diegenen die het niet zo breed hebben, begeleiding kunnen krijgen. In beperkte mate bied ik daarom jongeren, studenten en minima de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een kortingstarief. Neem hiervoor contact op.

 

De begeleiding van LIGHTHOUSE coaching & training is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer een traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.